Over Leren in de buitenlucht

De Buitenles is een zintuigelijke leerervaring in de buitenlucht

De Buitenles is een mini-project dat kinderen uitdaagt anders te leren. Lessen beginnen met een inleiding met onderzoeksvraag waar ook de docent het antwoord niet altijd op weet. Dat hoeft ook niet, omdat de Buitenles gericht is op zelf nadenken. De vraag laat de kinderen verwonderen en prikkelt hun nieuwsgierigheid het antwoord te zoeken. De docent krijgt tijdens de les tijd en ruimte om het leerproces van de kinderen te observeren.

De Buitenles is niet bedoeld als een extra les. De Buitenles vervangt een reguliere les inclusief de leerdoelen.

Kinderen leren bij elke les vragen te stellen en deze te beantwoorden:
– Hoe kan ik deze opdracht doen?
– Waarom doe ik dit op deze manier?
– Kan het ook anders?

Doorzettingsvermogen is vereist

De Buitenles doet beroep op het doorzettingsvermogen van kinderen. Ze moeten samen met elkaar een oplossing vinden voor een vraag waar ze nog nooit mee in aanraking zijn gekomen. Het project is van henzelf, waardoor kinderen betrokken raken bij de les. Ze willen er echt iets van maken.

Heeft het kind er eenmaal plezier in, dan gaat het leren na schooltijd gewoon door. Zeker voor de bovenbouwlessen die gericht zijn op maatschappelijke relevante onderwerpen, creëert de les betrokkenheid bij de kinderen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun project. Ze leren op verschillende niveaus contacten te leggen en samen te werken, wat gunstig is voor de taalontwikkeling.

De kinderen bewegen meer en genieten van het buitenzijn

Tijdens de Buitenles leren kinderen met alle zintuigen. Hun creativiteit wordt aangewakkerd. Leerlingen leren weer ontdekken in plaats van lesstof aangereikt te krijgen. Bewegend leren in de buitenlucht zorgt voor zintuigelijke ervaringen die beter onthouden worden. Bij alle vraagstukken zijn samenwerken en oplossingen zoeken essentieel.

Buiten bewegen en leren zorgt voor meer betrokkenheid, motivatie, zelfstandigheid en plezier. Het versterkt de concentratie en het leervermogen. Het bevordert gezondheidsaspecten zoals het tegengaan van overgewicht, het verminderen van stress en het voorkomen van depressiviteit. De Buitenles biedt een echte win-win situatie.

De Buitenkist

Scholen kunnen de Buitenkist bestellen waarin 10 Buitenlessen opgenomen zijn voor groep 1 tot en met 8. Bij elke Buitenles zit een instructie waardoor je meteen de les kunt geven. Het is zo omschreven dat de leerlingen het zelf kunnen doen en de docent puur de rol heeft als begeleider en observator. Het pakket bevat voor elke les al het materiaal, leskaarten, instructies en boeken die nodig zijn om de les te geven. De investering voor de Buitenkist is € 500,- (excl. btw).

De Buitenkist Plus

Ook is het mogelijk om de Buitenkist te bestellen samen met een op maat gemaakte workshop voor docenten. Gestart wordt met de workshop die gegeven wordt op de eigen school. Docenten kunnen vragen stellen en krijgen diepere denkvragen en praktische handvatten mee die van pas komen bij de Buitenlessen. Elke docent is dan maximaal voorbereid op het geven van de Buitenlessen.

De investering voor de Buitenkist Plus is € 750,- (excl. btw).

Voor wie?

De Buitenles is een kant en klaar pakket met buitenlessen, coaching en workshops voor leerkrachten in het basisonderwijs.

Doel

De Buitenles is er om kinderen in elk seizoen buiten te laten leren. Dit door meer bewegen, ontdekken, ervaren & doen!

Pecha Kucha moestuinles
Pecha Kucha Rariteitenkabinet
Pecha Kucha insectenhotel

De buitenlessen

Kinderen spelen en leren veel minder buiten dan vroeger. Uit onderzoek blijkt dat 10 % van de kinderen meer buiten speelt dan binnen. Dit in vergelijking met hun opa’s en oma’s die 80 % meer buiten dan binnen speelden.

Niet alleen omdat het beter is voor de gezondheid, maar ook vanwege het vele plezier, de zelfstandigheid, de grote motivatie en het maken van eigen keuzes tijdens Leren in de buitenlucht’.

De ‘Buitenles’ is een kant-en klaar lespakket, inclusief instructie video op het digibord en een stapsgewijs lesplan met heldere en duidelijke foto’s van het verloop van de les.

Een soort mini-projectjes waarbij techniek, taal en de zaakvakken zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde elkaar ondersteunen.

Door te ervaren, te doen en gebruik te maken van bewegend en betekenisvol leren.

buitenkleding

De Buitenles is er om kinderen in elk seizoen buiten te laten leren.

Meer bewegen, ontdekken, ervaren & doen!

boomhut als achtergrond

De buitenlessen

Kant-en klare lespakketten, inclusief instructie video op het digibord en een stapsgewijs lesplan met heldere en duidelijke foto’s van het verloop van de les.

David Bernard
Manager
David Bernard
Manager
Hanneke Bergsma

De Buitenles is ontstaan uit een idee van mij, Hanneke Bergsma, enthousiast, gedreven, spontaan en sportief. Juf, sportdocent, moeder, student en buitenmens.

Ik geloof in de kracht en waarde van het buiten spelen, bewegen & leren. De afwisseling met binnen leren is hierbij van belang. Kinderen leren hierdoor beter.

Aangestoken door de mooie ervaringen en verhalen van mijn broer over het onderwijs in Noorwegen ben ik me hier de afgelopen jaren in gaan verdiepen. Tijdens een studiereis heb ik ervaren wat de meerwaarde van het Udeskole(Buitenles) concept inhoudt. Elke week een dag buiten les: aardrijkskunde, taal, rekenen, handvaardigheid, biologie, echt alle lessen naar buiten.